|| SHRI SHIV JI KI AARTI ||

OM JAI SHIV OMKARA, PRABHU JAI SHIV OMKARA |
BRAHMA VISHNU SADA SHIV, ARDHANGII DHARA ||
OM JAI SHIV OMKARA...

EKANAN CHATURANAN PANCHANAN RAJE |
HANSANAN, GARURASAN VRISHVAHAN SAJE ||
OM JAI SHIV OMKARA....

DO BHUJA, CHAAR CHATURBHUJA DASHABHUJA ATI SOHE |
TEENO ROOP NIRAKHATA TRIBHUVAN MAN MOHE ||
OM JAI SHIV OMKARA...

AKSHAMALA VANAMALA MUNDAMALA DHARI |
CHANDANA MRIGAMAD SOHE BHAALE SHUBHKARI ||
OM JAI SHIV OMKARA...

SHVETAMBAR PIITAMBAR BAAGHAMBAR ANGE |
SANKADIK BRAHMADIK PRETADIK SANGE ||
OM JAI SHIV OMKARA...

KAR KE BICH KAMANDAL CHAKRA TRISHUL DHARTA |
JAGKARTA JAGHARTA JAGPALAN KARTA ||
OM JAI SHIV OMKARA...

BRAHMA VISHNU SADASHIV JANAT AVIVEKA |
PRANVAKSHAR KE MADHAY TEENO HI EKA ||
OM JAI SHIV OMKARA...

TRIGUN SWAMIJI KI AARTI JO KOI GAVE |
KAHAT SHIVANAND SWAMI MAN VANCHIT PHAL PAVE ||
OM JAI SHIV OMKARA...

 

Memorable Twinkle

 • Baba Dham Tourism:

   

  Former Governor Mr. Moti Lal
  Borah visited in Ghuisarnath
  Dham in 1996, and announced
  Baba Ghuisarnath Dham as
  tourism place. From now, UP
  tourism department financed
  subvention every year for dev-
  elopment of Ghuisarnath Dham.

Suggest Us

Dear Devottees, You can connect by clicking on above links.

You are here: Aarti/Bhajan Shiv Gungaan Shiv Aarti